Styrelse

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Styrelse är normalt benämningen på en organisations operativa organ. Det är det organ som beslutar om verksamheten och tar fram förslag till långsiktiga planer till organisationens allra högsta beslutande organ, till exempel årsmöte, fullmäktige eller kongress. Det är detta organ som väljer styrelsens ledamöter, endera med utpekade roller, eller så låter de styrelsen konstituera sig själv. Mellantinget är att tillexempel ordförande, vice ordförande och eventuellt kassör och sekreterare väljs som roller och övriga kan styrelsen konstituera själv.

Lika röstetal

Det är lämpligt att ha ett udda antal ledamöter i en styrelse, då det alltid blir avgjort vid en omröstning. Alternativet är att ordföranden får en utslagsröst vid lika röstetal, vilket ofta anses som ett sämre alternativ. Att använda lottning som avgörande i en styrelse kan upplevas att slumpen tar för stor plats i verksamhetens utförande. Ett ytterligare alternativ är att kräva fler ja-röster än nej-röster, dvs att nej vinner vid lika.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda