Uppsala studentkår

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Uppsala studentkår, grundad 1849, är Sveriges äldsta studentkår och är en av fyra studentkårer vid Uppsala universitet.
Uppsala studentkår
Grundad 1849
Lärosäte Uppsala universitet
Medlem i SFS
Hemsida http://www.uskar.se
Kårtidning Ergo
Twitter @Ustudentkar
SFS
Medlem Ja
Gruppering Ingen
Presidium
Ordförande Anton Sánchez Sulejmani
Vice ordförande Linnea Rydén
Vice ordförande Alexander Wilson van Deurs

Innehåll

Historia

Under 1800-talet började tanken på ett gemensamt organ för alla Uppsalas studenter att vakna. I maj 1846 hade Studentföreningen grundats, som hade som mål att "genom litterär och sociel förbindelse underhålla och befästa det samband mellan Studentcorpsen hvilket utgör ett nödvändigt villkor för det vetenskapliga livets utveckling". På grund av stridigheter mellan föreningen och nationerna blev den dock inte särskilt långlivad. Men 10 april 1848 gjordes för första gången ett uttalande från alla Uppsalas studenter, ett brev till studenterna vid Köpenhamns universitet där man uttryckte sina sympatier med anledning av kriget mellan Danmark och Slesvig-Holstein. Nationerna ansåg inte att Studentföreningen representerade samtliga uppsala studenter vilket hade påstås i brevet men förstod behovet att samla studentrösten. Uppsala studentkår grundades året efter, 11 mars 1849 av studentnationerna i Uppsala för att ta hand om frågor som var gemensamma för alla studenter i Uppsala, oavsett vilken del av Sverige de kom ifrån. Styrelsen bestod i början av representanter för nationerna och förste ordföranden var Arvid Sundberg från Gotlands nation.

Något kårhus hade man inte i början utan man höll till på olika ställen i Uppsala. De första mötena hölls på Gustavianum, men 1852 kunde man flytta in på nedervåningen på Stockholms nation. 1863 flyttade man ut från Stockholms för att under 1800-talet flytta runt på olika adresser i Uppsala tills man 1901 flyttade in på Östgöta nation. Planer på ett eget kårhus fanns dock från början och redan 1852 startade Allmänna sången en insamling till bygget av ett kårhus. 1937 flyttade man till Oxenstiernska huset, nuvarande Juridicum, vid Riddartorget. Det var även under tiden i Oxenstiernska huset som kåren skaffade en reception bemannad på heltid.

Organisation

Högsta beslutande organet i kåren är dess fullmäktige som består av 33 ledamöter som sedan 60-talet väljs i partival i en valkrets. Verksamhetsåret har varierat genom tiderna men för närvarande hålls kårvalet 7-21 april. Verksamhetsåret 2019/2020 sitter det tre partier i fullmäktige (mandat inom parentes), Uppsala universitets studenter (13), S-studenter (14), Allians för kåren (6). Bland tidigare kårpartier som suttit i fullmäktige finns bland andra Vänsterns studentförbund, Feministiskt studentinitiativ, Argus, Borgerliga studenter, Centerstudenter, Clarté, Det nya mösspartiet, Fria studenter, Halvera.nu, Moderata studenter, Piratstudenter, Rädda Carolina, SAM, Studentpartiet, Gröna studenter och UTEC.

Fullmäktige utser i sin tur styrelsen som består av ordförande, en eller två vice ordföranden och ett antal ledamöter så att styrelsen totalt består av 7, 9, 11 eller 13 personer. Varav 4 av styrelseledamotsposterna reserveras för representanter från kårens 4 sektioner. Ordförande och vice ordförandena är arvoderade på heltid, medan övriga ledamöter sköter uppdraget helt ideellt. Dessutom finns ett antal arvoderade och anställda tjänstemän, både centralt i kårhuset och ute på de olika campusen.

Uppsala studentkår har 4 sektioner, Samhällsvetenskapliga sektionen, Medicinska sektionen, Sektion Lära och Humanistiska sektionen. Sektionsindelningen följer i stort sett universitetets fakultetsindelning med skillnaderna att den humanistiska sektionen omfattar teologiska, språkvetenskapliga och historisk-filosofiska fakulteterna.

Presidialer

En icke komplett lista över Uppsala studentkårs presidialer genom tiderna. Första kvinnliga presidialen blev Eva Wennerström som satt som vice kårordförande verksamhetsåret 1938/39. Dock dröjde det ända till 70-talet innan kåren fick sin första kvinnliga ordförande, Else Albrektsson (uus) som var ordförande 1976.

Period Ordförande Vice ordförande
2022/23 Anton Sánchez Sulejmani (s) Linnea Rydén (v) Alexander Wilson van Deurs (v)
2021/22 Jacob Färnert (uus) Dolores Kawalec (uus) Louise Ingemarsson (uus)
2020/21 Jacob Färnert (uus) Klara van Blaricum (s) Louise Ingemarsson (uus)
2019/20 Johannes Bäck (uus) Mårten Andersson (-)
2018/19 Ludvig Lundgren (afk) Joel Cevey Tärnholm (uus)
2017/18 Max Stenberg (s) Ann-Catrin Wells (-)
2016/17 Daniel Simmons (uus) Karin Ottander (uus)
2015/16 Caisa Lycken (gs) Miranda Cox (vsf)
2014/15 Caisa Lycken (gs) Miranda Cox (vsf)
2013/14 Fredrik Pettersson (uus) Alexandra Abde (uus)
2012/13 Klara Ellström (ps) Yasmin Hussein (s) Magnus Olofsson (gs)
2011/12 Karin Nordlund (uus) Fatma Aksal (gs) Lars Niska (uus)
2010/11 Gabriel Ledung (ps) Emil Paulsrud (ps) Karin Nordlund (uus)
2009/10 Kristina Ekholm (uus) Jonas Boström (uus) hösten
Hanna Mörck (uus/vsf) våren
Stella Papasotiriou (ps)
2008/09 Klas-Herman Lundgren (uus) Daniel Fredriksson (vsf) Malena Ranch (gs)
2007/08 Louise Callenberg (s) Hanna Mörck (vsf) Mattias Bjärnemalm (ps)
2006/07 Jenny Carlsson (vsf) Kristina Persdotter (s) Susanna Hansson (uus)
2005/06 Erik Hjort (uus) Sara Lindblom (uus) Martin Hofverberg (vsf)
2004/05 Andreas Kembler (uus) Felicia Wibe (uus) Erik Hjort (uus)
2003/04 Ludvig Larsson (uus) Anna Neuman (uus) Sofia Larsson (s)
2002/03 Ignacio Vita (s) Anna Neuman (uus) Andreas Nork (uus)
2001/02 Karolina Larfors (uus) Anna Danielsson (sam) Mikaela Staaf (uus)
2000/01 Björn Dalemo (då Korsgren) (uus) Annabella Hultman (då Matesson) (sam)
1999/2000 Thomas Laurell (utec) fr.o.m. februari 2000
Gustav Hoffstedt (fs) t.o.m. februari 2000
Anders Hultman (sam)
1998/99 Marléne Engström (uus) Gunnar Larfors (då Erlandsson) (utec)
1997/98 Katrin Månsson Jesper Holmberg
1996/97 Maria Graner Johan Holmberg
1995/96 Agata Lucka Magnus Hansson
1994/95 Sofia Murhem (uus) Göran Westblom
1993/94 Niclas Karlsson (s) Tove Sjögren 1994
Anders Bengtsson 1993
1992 Ulrika Loinder (uus) Stefan Borg
1991 Mia Sollbe (uus) Niclas Karlsson (s)
1990 Ingrid Wetterqvist (uus) Johan Sundman (s)
1989 Erik Svanfeldt hösten
Anders Borg (fs) sommaren
Eva Edwardsson (då Ekström) (uus) våren
Sten Ottosson hösten
Fredrik Svensson sommaren
Hanna Ericson våren
1988 Hans Wallmark
Lars Niklasson
Hanna Ericson
1987 Susanne Wallmark (då Lund) Torkel Söderlund
1986 Lars Niklasson Ilona Szatmári
1985 Rolf Gulliksen (uus)Kay Svensson (uus)
1984 Carl-Gustaf Spangenberg (uus)Arne Sandemo (fs)
1983Karin Reuterskiöld (uus)Anders Flinck
1982Christina Grenabo (uus)Hans Andersson (uus)
1981Anders Morin (uus)Cecilia Bode
1980Kim Nylander (uus)Annika Ström (argus)
1979Christina Nygårdh (uus)My Langhed (argus)
1978Christina Nygårdh (uus)Matts Edin
1977Fredrik Täckholm (uus)Lennart Olsson
1976Else Albrektsson (uus)Knut Carlqvist (clarté)
1975Mats Ödman (fs)Tomas Persson, våren
Göran Jacobsson, hösten
1974Rolf Kroon (fs)Sture Lundgren
1973Caj Skoglund (fs)B.G Herrström
1972P.O. Johansson, våren
Caj Skoglund (fs), hösten
Claus Wohlert, våren
B.G Herrström, hösten
1971/72Bertil Magnusson (uus)Ingmar Lind
Anders Fastborg (uus)
1970/71Jan CarlsonGöran Lindh
1969/70Magnus SöderströmBjörn Liljeqvist
Håkan Naesström
1968/69Bo LegeliusLeif Vindevåg
Thomas Adlercreutz
1967/68Jan Ulmander (uus)Per Jennische
1966/67Sören BäckmanGunnar Öjefors
1965/66Lennart HedquistLars Ahlmark
1964/65Olof AllgårdhLennart Arvedsson
1964Sven G. LinderKarl Joar Westman
1963Bengt Erik RydénIngemar Lind
1962Hans WaldenströmBernt Johansson
1961Bengt BrattJan Bergman
1960Karl-Vilhelm WöhlerJan Mårtenson
1959Folke BohlinTord Wetterqvist
1958Erik EhnChrister Jacobson
1957Sten StrömholmTorgny Nevéus
1956Christian SylvanUlf G. Johnsson
1955Ragnar DrombergTage Danielsson
Leif Carlsson
1954Thore SandströmRune Pär Olofsson
1953Jerker EngblomKurt Johansson
1952Allan ParkmanNils Terner
Staffan Runestam
1951Jan Stiernstedt
Allan Parkman
Stig Sundelin
Nils Terner
1950/51Per-Erik BrolinHans Boman
1949/50Per-Erik RönquistJan Stiernstedt
1948/49Folke RudbergSten Granath
1947/48Folke RudbergBengt Axhamre
1946/47Lars KjellmanErik Nyman
1945/46Hans ForssmanStig Sjölin
1944/45Harald RiesenfeldSven Ersman
1943/44Åke LarssonThord Plænge Jacobsson
1942/43Gunnar von BahrSvante Bergström
1941/42Hans CnattingiusRagnar H. Ericsson [Edenman]
1940/41Axel LiljencrantzHalvar Sehlin
Erik Elinder
1939/40Gösta FranzénHenrik Sandblad
1938/39Lennart HartmannEva Wennerström
1937/38Gösta KnutssonErik Beijer
1936/37Gösta KnutssonErik Sandberg
1935/36Karl SöderbergSven Dahlman
1934/35Anton FägerstenGösta Hasselberg
1933/34Ivar HylanderStig Jägerskiöld
1932/33Arne FredgaGunnar Tideström
1931/32Erik EkmanGunnar Heckscher
1930/31Olof StenströmErik A:son Leijonhufvud
1929/30Erik BjelfvenstamTorsten Sundelin
1928/29Elof EhnmarkGustaf Mattsson
1927/28Lars FaxénDag Strömbäck
1926/27John CullbergErik Bjelfvenstam
1925/26Anders GagnérSten Engström (1925)
Arne Kullgren (1926)
1924/25Karl ThunellGunnar Ljungqvist
1923/24Ivar HögbomThorsten Rocén
1922/23John LindgrenRagnar Ekholm
1921/22Erik JonsonGeorg Andrén
1920/21Henrik CornellErik Jonson
1919/20Harry CullbergRagnar Ljunggren
1918/19Carl HäggquistHarry Cullberg
1917/18Manne EkmanGunnar Mascoll Silfverstolpe (1917)
Sven Karsberg (1918)
1916/17Manne EkmanArne Westgren
1915/16Ernst WahlgrenCarl af Ugglas
1914/15Elias WessénBengt Jonzon
1913/14Hilding NordströmArvid Runestam
1912/13Bror JonzonHilding Nordström
1911/12Hilding KjellmanÅke Norrlander[1]
Bror Jonzon
1910/11Arvid Hj. UgglaHarald Nordenson
1909/10Vilhelm LundvikEinar J:son Thulin
1908/09Gunnar RudbergHugo Heyman
1907/08Anton KarlgrenGunnar Thunander
1906/07Fredrik SandwallAugust Lindh
1905/06August LindhEinar Modig
1904/05Torsten FogelqvistAnders Grape
1903/04Nils NilssonTeodor Odhner
1892/93Nathan SöderblomEmil Fehr
1891/92Rudolf von SchultzBernhard Risberg
Nathan Söderblom
1850/51Albert StaaffA. Th. Broman
1849/50Joseph MileniusArvid Sundberg
1849Arvid SundbergJoseph Milenius

Hedersmedlemmar

Uppsala studentkår har två hedersmedlemmar, kung Carl XVI Gustaf och Birgitta Dahl.

Se även

Noter

  1. Satt som vice ordförande 1912. Uppgift om verksamhetsår saknas.
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda