Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, är en studentkår för studenter vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet. Organisationen ansökte om kårstatus 2010, en ansökan som fick avslag av konsistoriet. Ansökan om kårstatus 2013 beviljades av konsistoriet vid Uppsala universitet, men Uppsala studentkår överklagade beslutet och blev fortsatt studentkår för studenterna vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Senare avsade sig Uppsala Studentkår sin representation för fakulteten och UTN blev officiellt studentkår. Föreningen bildades 2 februari 2002 genom sammanslagning av Uppsala teknologkår (UTK) och Föreningen Uppsala Naturvetare (FUN).
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Grundad 2002
Lärosäte Uppsala universitet
Hemsida http://www.utn.se
SFS
Medlem Ja
Gruppering Ingen
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda