Wahlénska priset

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Det Wahlénska priset delas ut av SFS Kansli som gemensamt väljer ut en eller flera pristagare som gjort något speciellt bra under året. Priset skapades av SFS kansli och introducerades 2008 för att kunna visa uppskattning till eldsjälar inom organisationen som gör arbetet som presidie och kansli lite lättare. Priset är uppkallat efter Martin Wahlén som var engagerad i både SFS styrelse och SFS doktorandkommitté.

Det Wahlénska priset är ett pris som SFS Kansli delar ut årligen till en eller flera personer som under det gågna året varit ett stort stöd till kansliet och som genom sitt engagemang på olika sätt bidrar till att göra vårt arbete lättare, roligare och bättre!
Prisdiplomets beskrivning av priset

Pristagare

År Pristagare Motivering
2015 Blekinge studentkår, Linnéstudenterna och Karlstad studentkår Under 2014 och början av 2015 tog SFS kansli fram material, så kallade påverkans-kit, för att göra det enkelt för alla medlemskårer att medverka i påverkansarbetet. Studentkårerna som tilldelats årets pris har flitigt använt sig av det material som skickades ut och på så sätt bidragit till hela organisationens genomslag och synlighet.
2014 Sveriges studenthälsomottagningar
2013 Så funkar det-kårerna Så funkar det-kårerna fick 2012 uppdraget att utveckla metoder för att göra kårers verksamhet mer tillgänglig för studenter med funktionsnedsättningar. Genom Så funkar det-kårernas engagemang, kreativitet och envishet har deras arbete nått oanade resultat och öppnat dörrarna för fler studenter in i kårvärlden.

Tack vare Så funkar det-kårerna har även personalen på SFS kansli fått fördjupade insikter, nya kunskaper och verktyg för att göra SFS till en mer tillgänglig organisation. Så funkar det-kårerna har dessutom lyckats göra tillgänglighet till en aktuell och högst relevant fråga för hela organisationen. För detta arbete är ni väl värda det Wahlénska priset!

2012 Wikirådet I år går det Wahlénska priset till Wikirådet och dess medlemmar Örjan Almén, Jonas Boström och Tobias Olausson. Wikirådet har alltsedan det bildades under våren 2011 på ett ovärderligt sätt bidragit till att göra SFS wiki till en levande kunskapsbank med stor nytta för landets studenter. Genom att på ett alltid lika positivt, trevligt och underbart nördigt sätt utveckla SFS egen wikipedia har de gång på gång visat att de såväl i tanke som handling värnar om SFS och SFS medlemmar! Den kraft och det engagemang som det ideella wikirådet lägger på SFS wiki skulle kansliet inte ha möjlighet till. Utan wikirådet - ingen SFS wiki. Och för detta arbete är ni väl värda det Wahlénska priset!
2011
2010
2009
2008 Martin Wahlén Martin är en stor källa till kunskap om det mesta och hjälpte både presidiet och kansliet utöver det vanliga med remissvar, historisk kunskap, koll på olika utredningar och SOUer mm. Han gjorde även en del annat såsom att digitalisera ljudbanden med gamla SFSFUM. 2008 fick han priset som första mottagare.
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda